Κανονιστική Ρύθμιση & Συμμόρφωση

Στηρίζουμε τους πελάτες μας ώστε να ανταποκρίνονται
στο συνεχώς μεταβαλλόμενο ρυθμιστικό περιβάλλον

Κανονιστική Ρύθμιση & Συμμόρφωση

Προσφέρουμε εξειδικευμένες νομικές συμβουλές και καθοδήγηση σχετικά με τη διαχείριση του κινδύνου και την ενίσχυση του επιπέδου συμμόρφωσης των πελατών μας με τους εξελισσόμενους νόμους και κανονισμούς.

Έχουμε εξειδικευμένη γνώση του νομικού πλαισίου που ισχύει ανά τομέα δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων του τραπεζικού και χρηματοοικονομικού, του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας, της αεροπορίας, ναυτιλίας, βιομηχανίας, των φαρμακευτικών προϊόντων, χημικών ουσιών, του καπνού, αθλητισμού και των τυχερών παιγνίων, του τουρισμού, των ωρολογίων, των κοσμημάτων και συναφών πολύτιμων ειδών καθώς και των τομέων της κινητής τηλεφωνίας και εκτύπωσης.

Εκτός από την παροχή εξειδικευμένων λύσεων κανονιστικής συμμόρφωσης, αναλαμβάνουμε τις απαιτούμενες διαδικασίες για την έκδοση αδειών που χρειάζονται οι πελάτες μας για τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, συντάσσουμε εσωτερικούς κανονισμούς, κατευθυντήριες γραμμές και κώδικες δεοντολογίας ενώ επίσης εκπροσωπούμε και υπερασπίζουμε τους εντολείς μας σε περιπτώσεις εποπτείας και ελέγχου από αρμόδιες αρχές.

Επικοινωνία

Χριστίνα Βλάχτση
Συνεργάτης

T: + 30 210 8315645

Μ: + 30 6938 955098

E: cvlachtsis@calypsis.legal

https://calypsis.legal/wp-content/uploads/2020/10/logo_white2.png
https://calypsis.legal/wp-content/uploads/2020/11/greece2.png
Αθήνα

Αθανασίου Διάκου 11
14561 Κηφισιά

Θεσσαλονίκη

Φράγκων και Ορφανίδου 1
54626 Θεσσαλονίκη

T: +30 210 8315645

Ακολουθείστε μας:

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

© Calypsis Legal Partners 2024

elGreek