Ακίνητα & Φορολογία

Διεκπεραιώνουμε αγοραπωλησίες ακινήτων με τον πιο
αποτελεσματικό και επωφελή τρόπο για τους πελάτες μας

Ακίνητα & Φορολογία

Παρέχουμε ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες σχετικά με συναλλαγές ακινήτων και κατασκευαστικά ζητήματα, με ειδίκευση σε συναφή οικονομικά, ρυθμιστικά και περιβαλλοντικά θέματα.

Αναλαμβάνουμε πωλήσεις και μισθώσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και ενεργούμε ως νομικοί σύμβουλοι σε έργα κτηματικής ανάπτυξης, εμπορικά κέντρα και εργασίες αναδιάρθρωσης και αποκατάστασης.

Οι δικηγόροι μας συνεργάζονται στενά μεταξύ τους για να επιτευχθεί η δομή της συναλλαγής με τον πιο αποδοτικό από πλευράς φορολογίας τρόπο και για τον εντοπισμό, την αξιολόγηση και τον μετριασμό των κινδύνων ώστε να διασφαλιστούν όσο το δυνατόν καλύτερα οι εντολείς τους.

Ενεργούμε για λογαριασμό τραπεζών, επενδυτών, εύπορων ιδιωτών και επιχειρηματιών.

Επικοινωνία

T: + 30 210 8315645

E: vdelistathi@calypsis.legal

T: + 30 210 8315645

E: dmyrilla@calypsis.legal

https://calypsis.legal/wp-content/uploads/2020/10/logo_white2.png
https://calypsis.legal/wp-content/uploads/2020/11/greece2.png
Αθήνα

Αθανασίου Διάκου 11
14561 Κηφισιά

Θεσσαλονίκη

Φράγκων και Ορφανίδου 1
54626 Θεσσαλονίκη

T: +30 210 8315645

Ακολουθείστε μας:

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

© Calypsis Legal Partners 2024

elGreek