Ιδιώτες Πελάτες

Προσφέρουμε συμβουλές που προέρχονται από τη πολυετή
εμπειρία μας σε χειρισμό υποθέσεων ιδιωτών πελατών

Ιδιώτες Πελάτες

Παρέχουμε συμβουλές ειδικά προσαρμοσμένες στις ανάγκες των ιδιωτών πελατών μας είτε σε θέματα που αφορούν στο οικογενειακό δίκαιο είτε σε ζητήματα επιχειρησιακής ή επενδυτικής φύσεως.

Στόχος μας είναι να επιλύσουμε τα προβλήματα των πελατών μας το συντομότερο δυνατόν, με την ελάχιστη δυνατή σύγχυση, αναγνωρίζοντας την ανάγκη ευαισθησίας και διακριτικότητας.

Έχουμε ιδιαίτερη εμπειρία στην παροχή νομικών υπηρεσιών σχετικά με την αγορά ή πώληση ακινήτων για προσωπικούς ή επαγγελματικούς λόγους, με τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων, με περίπλοκα οικογενειακά ζητήματα και διαδικασίες διαζυγίου, με διαφορές που αφορούν σε ανήλικα τέκνα καθώς και διαθήκες, κληρονομικά και φορολογικά θέματα.

Μεταξύ των πελατών μας συγκαταλέγονται εύποροι ιδιώτες και οικογένειες, επαγγελματίες, επιχειρηματίες, επενδυτές και ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας. Ενεργούμε για λογαριασμό των εντολέων μας τόσο σε εγχώριες όσο και σε διεθνείς υποθέσεις με διασυνοριακές επιπτώσεις.

Επικοινωνία

T: + 30 210 8315645

E: vdelistathi@calypsis.legal

T: + 30 210 8315645

E: dmyrilla@calypsis.legal

https://calypsis.legal/wp-content/uploads/2020/10/logo_white2.png
https://calypsis.legal/wp-content/uploads/2020/11/greece2.png
Αθήνα

Αθανασίου Διάκου 11
14561 Κηφισιά

Θεσσαλονίκη

Φράγκων και Ορφανίδου 1
54626 Θεσσαλονίκη

T: +30 210 8315645

Ακολουθείστε μας:

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

© Calypsis Legal Partners 2024

elGreek