Προστασία Απορρήτου

Σκοπός Ο σκοπός αυτής της Ενημέρωσης Προστασίας Απορρήτου είναι να εξηγήσουμε πώς ενδέχεται να συλλέγουμε και να επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα σχετικά με τους πελάτες, τις επαφές και τους προμηθευτές μας.

Κανόνες Προστασίας Δεδομένων Συμμορφωνόμαστε με την ισχύουσα νομοθεσία και κανονισμούς προστασίας δεδομένων που απαιτούν τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς:

α) να υποβάλλονται σε επεξεργασία νόμιμα, δίκαια και με διαφανή τρόπο·

β) να συλλέγονται μόνο για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και όχι με τρόπο ασυμβίβαστο με αυτούς τους σκοπούς·

γ) να αφορούν αποκλειστικά τους καθορισμένους σκοπούς·

δ) να είναι ακριβή και ενημερωμένα·

ε) να διατηρούνται αποκλειστικά για το διάστημα που απαιτείται για τους καθορισμένους σκοπούς· και

στ) να διατηρούνται με ασφάλεια.

Πώς χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε μια σειρά προσωπικών δεδομένων με διάφορους τρόπους και κυρίως χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για:

- την παροχή νομικών υπηρεσιών στους πελάτες μας·

- τη διατήρηση και ανάπτυξη των σχέσεών μας με πελάτες και τρίτα μέρη·

- την εκπλήρωση των νομικών και επαγγελματικών μας υποχρεώσεων· και

- τη διευκόλυνση του υπολογισμού της χρέωσης.

Πώς συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα κατά την παροχή νομικών υπηρεσιών. Οι πληροφορίες λαμβάνονται συνήθως απευθείας από τους πελάτες μας, αλλά μπορούν επίσης να ληφθούν από τρίτους.

Ασφάλεια πληροφοριών Έχουμε εφαρμόσει εσωτερικές πολιτικές και ελέγχους προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα σας δεν θα χαθούν, καταστραφούν εκ παραδρομής, καταχραστούν ή αποκαλυφθούν.

Διατήρηση των προσωπικών σας δεδομένων Θα διατηρούμε προσωπικά δεδομένα μόνο εφόσον είναι εύλογα απαραίτητο, σύμφωνα με τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις.

Τα δικαιώματά πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και περιορισμού Ως υποκείμενο των δεδομένων, έχετε ορισμένα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ενημέρωσης σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Μπορείτε να ζητήσετε:

- πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα·

- διόρθωση τυχόν πληροφοριών που θεωρείτε ελλιπείς ή ανακριβείς·

- περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, υπό ορισμένες προϋποθέσεις·

- μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτα μέρη, ή απευθείας σε εσάς, υπό ορισμένες προϋποθέσεις·

- διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουμε πλέον νομική υποχρέωση να διατηρούμε τα εν λόγω δεδομένα.

Εάν θέλετε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα ανωτέρω δικαιώματα, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση calypsis@calypsis.legal.

Ενημέρωση των προσωπικών σας δεδομένων Είναι σημαντικό τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε να είναι ακριβή και ενημερωμένα. Παρακαλούμε καλέστε μας στο 210 8315645 ή επικοινωνήστε μαζί μας στο calypsis@calypsis.legal για να μας ενημερώσετε για τυχόν αλλαγές στα προσωπικά σας δεδομένα.

Αλλαγές στην πολιτική απορρήτου μας Ελέγχουμε τακτικά την πολιτική απορρήτου μας και διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε αυτήν την πολιτική από καιρού εις καιρόν ώστε να ανταποκρίνεται στο νομικό πλαίσιο και τις πρακτικές ασφάλειας πληροφοριών και τεχνολογίας.

Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας Εάν έχετε απορίες σχετικά με αυτήν τη Ενημέρωση Προστασίας Απορρήτου, τα δεδομένα που διατηρούμε για εσάς ή θέλετε να ασκήσετε ένα από τα δικαιώματά προστασίας δεδομένων σας, μην διστάσετε να μας καλέσετε στο 210 8315645 ή να επικοινωνήστε μαζί μας στο calypsis@calypsis.legal.

https://calypsis.legal/wp-content/uploads/2020/10/logo_white2.png
https://calypsis.legal/wp-content/uploads/2020/11/greece2.png
Αθήνα

Αθανασίου Διάκου 11
14561 Κηφισιά

Θεσσαλονίκη

Φράγκων και Ορφανίδου 1
54626 Θεσσαλονίκη

T: +30 210 8315645

Ακολουθείστε μας:

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

© Calypsis Legal Partners 2024

elGreek