Εργατικό Δίκαιο

Προσφέρουμε λύσεις για τα πιο
επίμαχα εργατικά ζητήματα

Εργατικό Δίκαιο

Οι νομικές μας υπηρεσίες καλύπτουν όλο το εύρος των ατομικών και συλλογικών σχέσεων. Συγκεκριμένα, παρέχουμε συμβουλές σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις απασχόλησης εργαζομένων, ζητήματα αποζημίωσης και παροχών, κοινωνική και ιδιωτική ασφάλιση, άδειες εργασίας και διαμονής καθώς και καταγγελίας συμβάσεων εργασίας, είτε μονομερώς είτε σε αμοιβαία βάση.

Οι δικηγόροι μας έχουν μακρόχρονη εμπειρία συμβουλευτικής υποστήριξης σε περιπτώσεις μεταβιβάσεων επιχειρήσεων και διεθνών συναλλαγών. Προσφέρουμε συμβουλές και συστάσεις σε επιχειρήσεις σχετικά με τη διενέργεια εσωτερικών ελέγχων στο χώρο εργασίας σε περιπτώσεις υπόνοιας παράβασης της ισχύουσας νομοθεσίας κατά της δωροδοκίας.

Ενεργούμε επίσης για λογαριασμό εταιρειών ενώπιον των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων δικαστηρίων και του Αρείου Πάγου και τους υποστηρίζουμε στην επίλυση διαφορών ενώπιον αρμόδιων δημόσιων αρχών με σκοπό τον μετριασμό ή την αποφυγή του ρίσκου της αντιδικίας.

Παρέχουμε περαιτέρω νομική υποστήριξη και συμβουλές για όλες τις πτυχές των συλλογικών συμβάσεων και αναλαμβάνουμε την επικοινωνία με συνδικαλιστικές οργανώσεις για λογαριασμό των εταιρικών πελατών μας.

Επικοινωνία

Χριστίνα Βλάχτση
Συνεργάτης

T: + 30 210 8315645

Μ: + 30 6938 955098

E: cvlachtsis@calypsis.legal

https://calypsis.legal/wp-content/uploads/2020/10/logo_white2.png
https://calypsis.legal/wp-content/uploads/2020/11/greece2.png
Αθήνα

Αθανασίου Διάκου 11
14561 Κηφισιά

Θεσσαλονίκη

Φράγκων και Ορφανίδου 1
54626 Θεσσαλονίκη

T: +30 210 8315645

Ακολουθείστε μας:

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

© Calypsis Legal Partners 2024

elGreek