Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Βοηθάμε τις επιχειρήσεις να ελίσσονται στο όλο και περισσότερο
σύνθετο τοπίο της προστασίας δεδομένων

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Συμβουλεύουμε τους πελάτες μας για τον καλύτερο τρόπο συμμόρφωσης με ένα συνεχώς εξελισσόμενο νομικό πλαίσιο, έχοντας πάντα προτεραιότητα τους στρατηγικούς στόχους της κάθε εταιρείας.

Σε συνεργασία με ειδικούς στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση ή το αντίστοιχο τμήμα της εταιρείας, εντοπίζουμε κενά ως προς τη συμμόρφωση και παρέχουμε συμβουλές σχετικά με διαδικασίες που απαιτούν εφαρμογή στην εκάστοτε περίπτωση προκειμένου οι πελάτες μας να συμμορφώνονται με τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς. Έχουμε εκτενή εμπειρία σχετικά με τη νομοθεσία που εφαρμόζει τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στην Ελλάδα, τις νομικές βάσεις για την επεξεργασία δεδομένων, την επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, τις ισχύουσες εξαιρέσεις, τους περιορισμούς στα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων, της κοινής ευθύνης επεξεργασίας, τις εκτιμήσεις αντικτύπου, τον ρόλο του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO), τις διαβιβάσεις δεδομένων προς τρίτες χώρες και επεξεργασίας στο πλαίσιο της εργασιακής απασχόλησης.

Ο συνεργάτης Θεόδωρος Παπαχρήστος είναι πιστοποιημένος Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων και διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για να προσφέρει άριστη καθοδήγηση σε κάθε στάδιο, από τον αρχικό έλεγχο δεδομένων έως την εφαρμογή των πλαισίων συμμόρφωσης και τη συνεχή διαχείριση της συμμόρφωσης με τις κανονιστικές απαιτήσεις.

Επικοινωνία

T: + 30 210 8315645

E: tpapachristos@calypsis.legal

https://calypsis.legal/wp-content/uploads/2020/10/logo_white2.png
https://calypsis.legal/wp-content/uploads/2020/11/greece2.png
Αθήνα

Αθανασίου Διάκου 11
14561 Κηφισιά

Θεσσαλονίκη

Φράγκων και Ορφανίδου 1
54626 Θεσσαλονίκη

T: +30 210 8315645

Ακολουθείστε μας:

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

© Calypsis Legal Partners 2024

elGreek