Ποινικά Αδικήματα

Αξιοπιστία και αυθεντικότητα τη στιγμή που είναι περισσότερο απαραίτητες

Ποινικά Αδικήματα

Η εμπειρία μας είναι εκτενής σε όλες τις φάσεις δικαστικής επίλυσης ζητημάτων ακάλυπτων επιταγών, της υπεξαίρεσης και κατάχρησης, δωροδοκίας και διαφθοράς, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, του αθέμιτου ανταγωνισμού, των φορολογικών αδικημάτων, παραβιάσεων πνευματικής ιδιοκτησίας και εμπορικών σημάτων, των πρακτικών που περιορίζουν τον ανταγωνισμό, περιβαλλοντικών αδικημάτων και παραβιάσεων προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Παράλληλα με τα παραπάνω αδικήματα, ειδικευόμαστε σε εγκλήματα κατά της τιμής, της υπόληψης και φήμης, έχοντας εκπροσωπήσει άτομα, επιχειρήσεις και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε δικαστικούς αγώνες για δυσφήμιση, συκοφαντική δυσφήμιση και παραβίαση απορρήτου.

Διευρυμένη είναι επίσης η εμπειρία μας και στην υπεράσπιση πελατών σε αντιδικίες αξιώσεων σωματικών βλαβών και περιουσιακών ζημιών που έχουν αστικές και ποινικές απορρέουσες συνέπειες, κυρίως από αυτοκινητιστικά ατυχήματα.

Επικοινωνία

T: + 30 210 8315645

E: tpapachristos@calypsis.legal

https://calypsis.legal/wp-content/uploads/2020/10/logo_white2.png
https://calypsis.legal/wp-content/uploads/2020/11/greece2.png
Αθήνα

Αθανασίου Διάκου 11
14561 Κηφισιά

Θεσσαλονίκη

Φράγκων και Ορφανίδου 1
54626 Θεσσαλονίκη

T: +30 210 8315645

Ακολουθείστε μας:

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

© Calypsis Legal Partners 2024

elGreek