Αεροπορία

Προσφέρουμε ένα συνδυασμό γνώσεων
και ισχυρό ρυθμιστικό υπόβαθρο

Αεροπορία

Η παροχή των υπηρεσιών μας σχετικά με την αεροπορία περιλαμβάνει λεπτομερή γνώση του κλάδου της πολιτικής αεροπορικής βιομηχανίας που προκύπτει από την δράση μας σε μια πληθώρα αεροπορικών συναλλαγών, από την αναδιάρθρωση αεροπορικών εταιρειών έως τη χρηματοδότηση και μίσθωση αεροσκαφών.

Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με τη μίσθωση και πώληση αεροσκαφών που περιλαμβάνουν την προετοιμασία απαντήσεων σε ερωτηματολόγια, τον έλεγχο των συναλλακτικών εγγράφων, την παροχή υποστήριξης σχετικά με νομιμοποιητικά έγγραφα, τις πληρεξουσιότητες και την ανάκληση αυτών, την εγγραφή προτιμώμενων υποθηκών επί αεροσκαφών και την εξάλειψη αυτών, καταχωρήσεις στα μητρώα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας καθώς και την παροχή νομικών γνωμοδοτήσεων.

Πρόσφατα παρείχαμε υπηρεσίες σε δανειστές και σε εκμισθωτή αεροσκαφών σχετικά με τη χρηματοδότηση της απόκτησης μισθωμένων αεροσκαφών, στην ανανέωση της υπεκμίσθωσης ενός αεροσκάφους καθώς και στην αναχρηματοδότηση μισθώσεων αεροσκαφών.

Επικοινωνία

Χριστίνα Βλάχτση
Συνεργάτης

T: + 30 210 8315645

Μ: + 30 6938 955098

E: cvlachtsis@calypsis.legal

https://calypsis.legal/wp-content/uploads/2020/10/logo_white2.png
https://calypsis.legal/wp-content/uploads/2020/11/greece2.png
Αθήνα

Αθανασίου Διάκου 11
14561 Κηφισιά

Θεσσαλονίκη

Φράγκων και Ορφανίδου 1
54626 Θεσσαλονίκη

T: +30 210 8315645

Ακολουθείστε μας:

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

© Calypsis Legal Partners 2024

elGreek